Imp Site logo - imps4ever!

The Imp Site


Toespraak van Mr. R. Sutherland Pilch, Sales Director van Rootes Motors Ltd., London, ter gelegenheid van de introductie van de Hillman 'Imp' op 2 mei 1963 te Wassenaar


Mede namens de Rootes Groep wil ik U allen hartelijk dank zeggen voor Uw komst vandaag ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe Hillman 'Imp'.

Sinds wij in 1960 onze plannen hebben aangekondigd, hebben wij uw belangstelling hiervoor bijzonder gewaardeerd en wij hopen oprecht, dat deze vandaag gerechtvaardigd zal worden. Het is nu precies vijf jaar geleden dat wij een begin maakten met de ontwerpen en het ontwikkelings­programma waaruit de 'Imp' is ontstaan. De bevolkingstoename in vele delen van de wereld en de groeiende koopkracht gaven ons aanleiding een kleine wagen te gaan produceren, teneinde aldus ook deze nog steeds in betekenis toenemende en zeer concurrerende sector van de markt te kunnen bestrijken.

Het was een zeer belangrijke beslissing voor ons, die grote kapitaals­investeringen met zich mee bracht, alsmede de noodzaak om speciale ontwikkelings- en productieteams te creëren.

Terwijl ik tot u spreek opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh officieel de nieuwe Rootes fabrieken in Schotland, waar uitsluitend de 'Imp' geproduceerd zal worden.

Onze opzet was zoveel mogelijk nieuwe en constructieve ideeën te verwerken in het ontwerp van de auto. Ik kan u verzekeren dat wij kosten noch moeite hebben gespaard om dit doel te bereiken.

Het is niet mijn bedoeling om u vandaag de 'Imp' in details te beschrijven. U zult documentatie­materiaal hierover ontvangen en de auto is hier voor u om bezichtigd te worden. Ik zou echter graag Uw aandacht willen vestigen op één of twee bijzonder interessante punten.

Ten eerste hebben wij een uitgebreid gebruik gemaakt van aluminium voor alle belangrijkste gietstukken met inbegrip van de motor en de transmissie. Het is één van de vele bijzondere eigenschappen van het ontwerp, waardoor vele voordelen zijn bereikt. Het vereist een moderne productie-methode en onze nieuwe fabriek in Schotland heeft dien­tengevolge een aparte gieterij, waar zowel bij hoge als bij lage druk gegoten kan worden.

Het gebruik van aluminium heeft ons in staat gesteld een eenvoudig en ruimtebesparend ontwerp voor montage van de motor achterin aan te houden en tezelfder tijd een ideale gewichtsverdeling te bereiken. Dit geeft, tezamen met het nauwkeurig geconstrueerde onafhankelijke veringssysteem, uitzonderlijk goede rijkwaliteiten, zodanig dat één der meest indrukwekkende eigenschappen van deze auto met zijn achter gemonteerde motor het gemak en de veiligheid is, waarmede scherpe bochten kunnen worden genomen.

Het gewicht van de gehele motor is slechts 76,5 kg en dit is ongeveer de helft van wat een normale motor van dezelfde afmetingen weegt. Dit feit tezamen met de grote doelmatigheid van de boven liggende nokkenas, geeft de wagen een ongebruikelijk gunstige verhouding van vermogen / gewicht.

U zult straks bemerken, dat het rijden met de 'Imp' een waar genoegen is, maar bovendien gaan zijn aantrekkelijke rijkwaliteiten gepaard met een zeer economisch benzinegebruik van ca. 1 : 15 à 16 km.

Het vooropgezette doel was een auto te produceren, die werkelijk goedkoop was in gebruik. Er zijn geen smeerpunten, olieverversen is slechts noodzakelijk om de 8000 km, een laag benzineverbruik en de gewichtsbeperking door het gebruik van aluminium betekent eveneens een vermindering van bandenslijtage. Bovendien zijn de belangrijkste motoronderdelen zeer gemakkelijk toegankelijk.

De eenvoudige service, lage onderhoudskosten en het economische rijden zullen voor alle automobilisten zeer aantrekkelijk zijn, evenals de elegante en functionele stijl van de auto.

Hoewel de 'Imp' compact en buitengewoon makkelijk manoeuvreerbaar is, zijn de binnenafmetingen zodanig, dat er ruimschoots plaats is voor vier volwassenen met ruim voldoende hoofdruimte, grote deuren en twee bagageruimten.

Indien slechts de voorzittingen gebruikt worden, is er bovendien evenals bij een combinatiewagen, nog bagageruimte onder de opklapbare achterruit en op de neergeslagen achterzittingen. De moderne ideeën, welke tot de ontwikkeling van deze wagen geleid hebben, zijn weerspiegeld in vele andere belangrijke constructie-details, zoals de unieke pneumatische gasoverbrenging en de volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, welke tezamen met de zeer licht werkende koppeling een werkelijk belangrijke stap vooruit is in de techniek der handschakeling.

In verband met de zeer volledige uitrusting en de hoogwaardige kwaliteitsbegrippen, waarmede deze wagen is opgebouwd, zijn wij van mening dat ook de prijs zeer concurrerend is.

Ik zou graag willen benadrukken dat deze auto op werkelijk uitgebreide schaal werd beproefd, niet alleen zijn langdurige proefnemingen gedaan met de prototypes, maar ook de normale productie­modellen zijn getest over honderd­duizenden kilometers in vele landen met inbegrip van tropische en zeer koude gebieden. Wij hebben gedurende de afgelopen winter ook in West Europa speciale proeven uitgevoerd.

Zoals ik reeds heb opgemerkt is een geheel nieuwe fabriek gebouwd voor de productie van de 'Imp'. In feite vormt dit het centrum van een zeer groot project te Linwood in Schotland, waarmede eveneens de bouw van nieuwe wegen en huizen, kerken, scholen en nieuwe spoorweg-emplacementen en haven-installaties gemoeid zijn.

De fabriek is gebouwd voor een productiecapaciteit van 150.000 eenheden per jaar en dit doel zal reeds gedurende deze zomer bereikt worden. Op dit ogenblik echter is de productie nog niet groot genoeg om de export op grote schaal ter hand te nemen en als gevolg daarvan zal de 'Imp' voor verkoop in deze markt niet eerder beschikbaar zijn dan begin September, wanneer bulk-verschepingen een aanvang zullen nemen. Wij hebben de auto's, die U hier vandaag ziet, naar Nederland verscheept, omdat wij er prijs op stellen dat U tegelijkertijd met de introductie in Engeland de gelegenheid zoudt hebben de 'Imp' te zien en te berijden.

Inmiddels geven instructeurs en mobiele scholen van de fabriek service curssusen door geheel Europa opdat, zodra de eerste wagens zullen aankomen, wij speciaal getraind personeel, speciale gereedschappen en ruimschoots onderdelen hier ter beschikking zullen hebben.

Tenslotte zou ik graag willen opmerken, dat wij allen bij Rootes, niet alleen de ontwerpers, maar ook de productie- en verkoopstaf, zeer trots zijn op de 'Imp'. Wij zijn vol vertrouwen dat de 'Imp' een buitengewoon succes zal worden, die onze hoge investeringenzal rechtvaardigen en de verkoop hier en door de gehele wereld belangrijk zal vergroten.

's Gravenhage, 2 mei 1963


Text supplied by Jaap ten Hoeve, 9 April 2005


The Imp Site
   Production & Sales; The Netherlands
© Franka